Winst is in principe de basis voor de continuïteit van elke organisatie.  Winst zorgt namelijk voor toename van het eigen vermogen en verstevigt daarmee het fundament van een organisatie. Naarmate een bedrijf of organisatie meer eigen vermogen heeft, ‘heeft het meer spek op de ribben.’ Het kan een stootje opvangen.

Winst betekent continuïteit en ontwikkeling

Hoewel non-profit organisaties niet als eerste doel hebben om winst te maken is ook bij hen continuïteit ongetwijfeld een doelstelling. En bij continuïteit hoort ontwikkeling. Oftewel groei. Om dit te realiseren moet elke organisatie er derhalve voor zorgen dat de opbrengsten minimaal de kosten dekken. Alleen op die manier kun je investeren in verdere ontwikkeling. Nieuwere machines, opleidingen voor personeel, duurzame technieken. En dat betekent dus: winst maken. Ofwel: zorgen dat het verschil tussen opbrengst en kosten positief is.

Hoe doe je dit? Twee zaken spelen een cruciale rol. Dit zijn kostprijs en omzet. Dat komt neer op efficiency en effectiviteit. Schematisch heb ik het in onderstaand plaatje weergegeven. Bij de kostprijs is het van belang om grondstoffen, arbeid, kapitaal en duurzame productiemiddelen in de bedrijfs- en productieprocessen zo efficiënt mogelijk om te zetten in een gereed product. Een goed product heeft voor de klant een meerwaarde waardoor het effectief in de markt kan worden gezet.

efficiency en effectiviteit bepalen winst

Waar liggen de verbeterpunten?

De grote vraag is dan natuurlijk waar je winst weg laat glippen? Zit dit in inkoopprijzen? Blijft de kwaliteit van de grondstoffen wel eens achter? Zit het in bedrijfsprocessen? Zijn medewerkers onvoldoende opgeleid om processen voldoende goed en efficiënt te kunnen uitvoeren? Of weet je op de één of andere manier toch niet de juiste opbrengstprijs te realiseren in de markt?

Allemaal vragen die in een bedrijfsanalyse aan de orde komen. Vrijwel bij elke bedrijfsanalyse kom je zaken tegen waar je je vraagtekens bij kunt zetten. Vaak weten ondernemers wel waar er verbeteringen mogelijk zijn binnen hun bedrijf. Alleen onderschatten ondernemers nogal eens de gevolgen voor het bedrijfsresultaat.

Het kan derhalve geen kwaad om geregeld je bedrijf eens tegen het licht te houden, zodat je weet waar jouw verbeterpunten zitten. Maar nog belangrijkrijker: dat je er gericht mee aan de slag gaat.