Voor het opmaken van een bedrijfsanalyse heb ik een stappenplan opgemaakt bestaande uit 5 stappen. Veelal wordt bij een bedrijfsanalyse het eerst gedacht aan een financiële analyse, maar in principe beslaat een bedrijfsanalyse een veel breder werkgebied.

Hiervoor verwijs ik naar het analysemodel waarmee we alle aandachtspunten in beeld krijgen. Hierbij krijgt de financiële analyse zeker aandacht, maar er zal daarnaast ook worden gewerkt aan marktanalyses, maatschappelijke ontwikkelingen, bedrijfsprocessen, persoonlijke ontwikkeling etc. Binnen dit stappenplan maak je ongetwijfeld gebruik van veel tools.

De bedrijfsanalyse vraagt een gestructureerde aanpak
Stap 1: Welke vragen spelen er?

Welke vragen spelen er? Wat houdt je bezig? Dit kunnen vragen over marktontwikkelingen, maatschappelijke ontwikkelingen of problemen binnen je bedrijf. Maar ook kunnen vragen op het persoonlijke vlak spelen.

Breng de vragen zo volledig mogelijk voor jezelf in beeld. Een hulpmiddel hierbij kan zijn om een mindmap te maken.

Stap 2: Analyseren en leren

Wanneer je de vragen in beeld hebt, ga je over tot de daadwerkelijke analyse. Hierbij probeer je concreet antwoorden te vinden wat er nu daadwerkelijk speelt. Waar sta je nu en ligt dit ook in lijn met je verwachtingen? Of valt het ergens tegen? Benoem dit als aandachtspunten. Vanuit hier kun je gaan nadenken wat je nu uiteindelijk wil.

Stap 3: Doelstellingen bepalen

Daarmee zet je automatisch de volgende stap: het bepalen van je doelstellingen. Het klinkt cliché, maar formuleer de doelstellingen zo smart mogelijk.

Stap 4: Acties uitvoeren

Als de doelstellingen uiteengezet zijn, ga je over tot het uitvoeren van de acties die nodig zijn om doelstellingen te realiseren. Leg hierbij de ook vast hoe je gaat meten.

Stap 5: Evalueren en bijsturen

De laatste stap is het evalueren en bijsturen. Zijn je doelstellingen gerealiseerd? Of moet je hier of daar toch nog wat bijsturen?