Scenario’s uitwerken heeft geen zin?
Scenario's uitwerken vraagt regie

‘Scenario’s uitwerken? Hou er toch mee op. Geen enkele voorspelling komt uit.’ Ik snap de frustratie. Onlangs nog meegemaakt. Vorig jaar een globaal toekomstplan uitgewerkt voor een renovatie en uitbreiding van een legpluimveebedrijf. Nu zitten we weer rond de tafel: totaal ander investeringsplaatje door gestegen materiaalkosten, maar ook een totaal andere begroting door gestegen directe […]

Lees meer
Risicomanagement vraagt continu aandacht

Risicomanagement vraagt van ondernemers voortdurende aandacht. Veel ondernemers zijn er dan ook al in enige mate mee bezig. Ik zeg bewust: in enige mate. In de praktijk krijgt het veelal ad hoc de gewenste aandacht. Heel vaak zelfs pas als een reactie op een gebeurtenis bij anderen. Pas als er in de nabije omgeving iets […]

Lees meer
Planning vraagt flexibiliteit
Koersplanning

We plannen wat af met z’n allen. Planning bij ondernemen vraagt echter wel de nodige flexibiliteit. Het loopt namelijk wel eens niet allemaal volgens plan. Regelmatig verstoren onvoorziene zaken onze perfect uitgewerkte planning. Dat is inherent aan de agrarische sector wordt er dan gezegd. We hebben veelvuldig te maken met weersomstandigheden, ziektes, veranderende markten, concurrentie… […]

Lees meer
Terugblikken en vooruitkijken
Terugblikken en vooruitkijken

Wist je dat terugblikken even belangrijk is als vooruitkijken? Ik merk vaak dat ondernemers liever vooruitkijken. Op zich logisch: men wil vooruit, stilstaan is achteruitgang. Vandaar dat ze liever de blik op de toekomst gericht houden. Waarom zou je achter je kijken?  Terugblikken is belangrijk Ik moet dan altijd even terugdenken aan die vervelende examinator […]

Lees meer
Regie in eigen hand
Regie in eigen hand houden

Hou de regie in eigen hand, zodat je zelf je stappen kan blijven bepalen. Het lijkt een enorme uitdaging. Maar ondanks de enorme uitdagingen waar agrarische ondernemers voor staan, probeer ik ze deze boodschap wel voor te houden. Of het nu gaat om de akkerbouw of de veehouderij. In welke sector je je oor ook […]

Lees meer
Waar laat jij winst verloren gaan?
Waar gaat winst verloren

Het overgrote deel van de agrarische bedrijven laat een flink stuk winst verloren gaan. Dit blijkt uit de enorme verschillen die er bestaan in inkomen tussen bedrijven uit eenzelfde sector. Jaarlijks wordt dit bijgehouden door de WUR. Vanuit een representatieve groep ondernemers ontvangen zij data en verwerken deze. Daaruit mag je concluderen dat de verschillen […]

Lees meer
SWOT-analyse bij strategische ontwikkeling van je agrarisch bedrijf

Een SWOT-analyse is een uitgebreide analyse van de organisatie, waarbij de sterke en zwakke punten en de kansen en bedreigingen in kaart worden gebracht. In principe komt het neer op een samenvatting van de interne en externe analyse van een onderneming of organisatie. Ook toepasbaar in de agrarische sector? Jazeker. Met een goede SWOT-analyse heb […]

Lees meer
Winst is basis continuïteit
winst is basis continuïteit in de agrarische sector

Winst is in principe de basis voor de continuïteit van elke organisatie.  Winst zorgt namelijk voor toename van het eigen vermogen en verstevigt daarmee het fundament van een organisatie. Naarmate een bedrijf of organisatie meer eigen vermogen heeft, ‘heeft het meer spek op de ribben.’ Het kan een stootje opvangen. Winst betekent continuïteit en ontwikkeling […]

Lees meer
5 redenen voor een goede kostprijsberekening

Goede kostprijsberekening werpt vruchten af Een goede kostprijsberekening werpt vruchten af. In dit artikel wil ik 5 redenen benoemen om er één voor je product of dienst op te maken: Het bepalen van de opbrengstprijs. Risico’s inschatten met behulp van een gevoeligheidsanalyse. Vergelijken met anderen of normen. Budgetteren. Alternatieven afwegen. Bepalen van de opbrengstprijs Bij […]

Lees meer
Zaken op orde brengen? Heel eenvoudig!

Je zaken op orde brengen begint voor mij meestal met het ordenen van mijn gedachten. Eén van de instrumenten die ik er vaak bijpak om mijn gedachten op een rijtje te zetten is een mindmap. Zaken op orde brengen met een mindmap Waarom een mindmap? Dit heeft er wellicht mee te maken dat ik, net […]

Lees meer