Waar laat jij winst verloren gaan?
Waar gaat winst verloren

Het overgrote deel van de agrarische bedrijven laat een flink stuk winst verloren gaan. Dit blijkt uit de enorme verschillen die er bestaan in inkomen tussen bedrijven uit eenzelfde sector. Jaarlijks wordt dit bijgehouden door de WUR. Vanuit een representatieve groep ondernemers ontvangen zij data en verwerken deze. Daaruit mag je concluderen dat de verschillen […]

Meer lezen
SWOT-analyse als hulpmiddel voor strategie

Een SWOT-analyse is een uitgebreide analyse van de organisatie, waarbij de sterke en zwakke punten en de kansen en bedreigingen in kaart worden gebracht. In principe komt het neer op een samenvatting van de interne en externe analyse van een onderneming of organisatie. Ook toepasbaar in de agrarische sector? Jazeker. Met een goede SWOT-analyse heb […]

Meer lezen
Winst is basis continuïteit
winst is basis continuïteit in de agrarische sector

Winst is in principe de basis voor de continuïteit van elke organisatie.  Winst zorgt namelijk voor toename van het eigen vermogen en verstevigt daarmee het fundament van een organisatie. Naarmate een bedrijf of organisatie meer eigen vermogen heeft, ‘heeft het meer spek op de ribben.’ Het kan een stootje opvangen. Winst betekent continuïteit en ontwikkeling […]

Meer lezen
5 redenen voor een goede kostprijsberekening

Goede kostprijsberekening werpt vruchten af Een goede kostprijsberekening werpt vruchten af. In dit artikel wil ik 5 redenen benoemen om er één voor je product of dienst op te maken: Het bepalen van de opbrengstprijs. Risico’s inschatten met behulp van een gevoeligheidsanalyse. Vergelijken met anderen of normen. Budgetteren. Alternatieven afwegen. Bepalen van de opbrengstprijs Bij […]

Meer lezen
Zaken op orde brengen? Heel eenvoudig!

Je zaken op orde brengen begint voor mij meestal met het ordenen van mijn gedachten. Eén van de instrumenten die ik er vaak bijpak om mijn gedachten op een rijtje te zetten is een mindmap. Zaken op orde brengen met een mindmap Waarom een mindmap? Dit heeft er wellicht mee te maken dat ik, net […]

Meer lezen
Toegevoegde waarde in de keten verbeteren

“Hoe kan ik nou als boer toegevoegde waarde in de keten doorberekenen aan mijn afnemer? We hebben toch niets in te brengen als het erop aankomt?” Onlangs weer een fijne discussie gehad met een klant over dit onderwerp. Hij begon meteen over vereiste certificeringen, labels etc. die afnemers bij zijn product verlangen. Ik kon het […]

Meer lezen
Waarschuwingslampje: een geruststellend gevoel?

Er brandt een waarschuwingslampje op je dashboard van je auto. Oeps, even schrikken. Toch zijn we blij dat er een rood lampje gaat branden. Het is een signaal. Ergens gaat er iets niet helemaal goed. Het is wel makkelijk als je ook weet wat het betekent. Kun je er nog mee doorrijden? Moet je stoppen? […]

Meer lezen
KPI’s vormen belangrijkste meetpunten voor prestatieniveau

Om te meten waar hun bedrijf staat gebruiken ondernemers KPI’s. Oftewel: Kritieke prestatie indicatoren. Met de juiste instrumenten kun je als ondernemer immers bepalen of de prestaties van je bedrijf nog op de juiste koers liggen. ‘Meten is weten’ is daarbij het credo. En zonder de juiste instrumenten vaar je blind. KPI’s per definitie belangrijk […]

Meer lezen
Probleem omschrijven is essentieel

Een probleem oplossen is iets waar we allemaal regelmatig mee te maken krijgen. Het belangrijkste onderdeel bij het oplossen van een probleem is het omschrijven ervan. Een probleem ontstaat wanneer iets afwijkt van de gewenste situatie. In zo’n geval kan er sprake zijn van een accuut probleem. Maar niet altijd is er sprake van een […]

Meer lezen
Niet te snel veranderen als het goed gaat

“Als alles goed gaat moet je niet te snel dingen veranderen,” zei afgelopen najaar iemand op een studieclubbijeenkomst tegen me. Ik moet eerlijk bekennen, dat de gedachtengang hierachter me normaal gesproken ook wel aanspreekt. Het klinkt vrij logisch. Als het goed gaat ben je in het algemeen tevreden over de gang van zaken, over gerealiseerde […]

Meer lezen