Werken aan vertrouwen is essentieel bij het ondernemen. Durven en kunnen vertrouwen op anderen. En anderen het vertrouwen kunnen geven dat zij kunnen bouwen op jou.

Ik geef toe dat het durven en kunnen vertrouwen op anderen voor de agrarische sector flink op de proef wordt gesteld tegenwoordig. Het huidige bewind vanuit de overheid veroorzaakt veel onzekerheid.

Vertrouwen vraagt openheid

Weliswaar ligt daar het rapport van Remkes, maar het is voor mij nog allerminst een geruststelling. Het enige positieve wat hij in mijn ogen heeft bereikt is dat partijen weer enigszins communiceren. Er blijft echter een gevoel hangen van dubbele agenda’s. En dat gaat niet werken. Vertrouwen moet van twee kanten komen. En dat vraagt ook openheid van twee kanten.

Ik kan me nog herinneren dat er ooit een kaartje was gemaakt met een indeling voor landbouwontwikkelings-, verwevings- en extensiveringsgebieden. Er is weinig van terecht gekomen. Waarom niet? Er was vanuit de verschillende partijen vaak te weinig transparantie en onvoldoende oog voor de gezamenlijke belangen.

Voorbeeld gebrek aan betrouwbaarheid

Ik heb als adviseur in verschillende trajecten mogen meedenken. In één ervan zat mijn klant, een legpluimveehouder, met de gemeente in onderhandeling over een nieuwe locatie. Een locatie waar partijen het in principe over eens waren. Alleen over financiële middelen moesten ze het nog eens worden. Geen onoverbrugbare kloof. Maar plots komt de verantwoordelijke wethouder met het bericht dat de locatie nog hangt, want er zou nog een gegadigde zijn.

Het mooiste was nog dat hij zei: “We zitten nou eenmaal in een pokerspel en dan is het niet verstandig op voorhand al je kaarten te laten zien. Ik heb graag nog een kaart in mijn achterzak.”

Mijn klant keek mij aan, pakte al zijn spullen bij elkaar en stapte op. Hij reageerde teleurgesteld: “Om in kaarttermen te blijven: ik had eigenlijk gedacht dat we samen alle slagen konden binnenhalen, maar op deze manier draait het voor mij uit op een open misère.” De ander bleef verbouwereerd achter. Het vertrouwen was compleet weg. Alleen maar verliezers.

Vertrouwen komt te voet

‘Vertrouwen komt te voet en gaat te paard’. Als vertrouwen eenmaal is geschonden krijg je het niet gemakkelijk terug. Ik vind het dan ook onbegrijpelijk, dat het huidige kabinet zo hardleers is. De agrarische ondernemers zijn niet de enige die bot worden genegeerd. Denk ook aan de slachtoffers van de toeslagenaffaire. Of de inwoners van Groningen die al jaren aan het lijntje worden gehouden. Laat het ons niet ervan weerhouden om zelf wel aan vertrouwen te blijven werken. Laten we proberen zelf vooral niet het vertrouwen te schaden door ongenuanceerde protestacties. Radio- en TV-reclames en publieksvriendelijke acties spreken me veel meer aan. Het zorgt ervoor dat je de verbinding houdt met de normale burger.

Werken aan vertrouwen

Ook jij als individuele ondernemer kunt daar aan bijdragen. Vertrouwen krijg je immers alleen als je zelf ook vertrouwen geeft. In een volgend artikel geef ik je enkele tips waarmee je zelf kunt werken aan vertrouwen.