Risicomanagement vraagt van ondernemers voortdurende aandacht. Veel ondernemers zijn er dan ook al in enige mate mee bezig. Ik zeg bewust: in enige mate. In de praktijk krijgt het veelal ad hoc de gewenste aandacht. Heel vaak zelfs pas als een reactie op een gebeurtenis bij anderen.

Pas als er in de nabije omgeving iets gebeurt, worden we alert. Wanneer de GPS bij de buurman ’s nachts een keer uit de tractor wordt gejat, gaan we nadenken over de eigen beveiliging. Of wanneer er kort achtereen weer een paar stalbranden in het nieuws zijn, schieten gedachten over de brandveiligheid en verzekeringen net iets vaker door je hoofd dan anders.

Aandacht voor risicomanagement vervaagt gemakkelijk

Ik moet eerlijkheidshalve bekennen, dat ik me er zelf ook schuldig aan maak. Het is ‘mens eigen’ waarschijnlijk. Je gaat je pas druk maken over risico’s als het wel heel dicht in de buurt komt. Anders blijft het maar ‘ver-van-je bed’. Of niet? En weet je? Zelfs dan denk ik dat het bij veel mensen slechts eventjes net iets meer dan gemiddeld aandacht krijgt, terwijl het vervolgens weer net zo makkelijk vervaagt. We gaan gewoon weer door waar we mee bezig waren. Ondernemen. Belangrijker dingen. Dingen waar we lol in hebben. En dan verdwijnen negatieve zaken als ondernemersrisico’s heel snel naar de achtergrond.

Veranderingen vergroten noodzaak van structurele aanpak

Logisch? Enerzijds wel. We leven in een drukke wereld waarin we continu geprikkeld worden door zaken om ons heen. En dan verval je weer snel in de waan van de dag. Anderzijds zit daar volgens mij ook juist de clou. Kritische maatschappelijke denkbeelden, wet- en regelgeving, veranderende markten en een snelle technologische vooruitgang vormen juist de ingrediënten voor toename van risico’s op verschillende fronten.

Om maar een actueel voorbeeld te noemen. Kostenbeheersing is niet meer uit onze dagelijkse werkzaamheden weg te denken. Het is nodig om continuïteit van je onderneming te waarborgen.

Continu proces

Grip krijgen (en houden) op risico’s binnen je bedrijf is derhalve een must. Het bewustzijn daarvoor moet echter op zijn tijd geprikkeld worden. Hieruit blijkt al, dat we te maken hebben met een continu proces. Een structurele en regelmatige aanpak is vereist. Eigenlijk zijn we er nooit mee klaar. Om het proces in gang te houden moet je er regelmatig tijd voor vrij maken om er bewust over na te denken. Risicomanagement vraagt continu onze aandacht.

proces risicomanagement
Risicomanagement is een continu proces