Om te meten waar hun bedrijf staat gebruiken ook agrarische ondernemers KPI’s. Oftewel: Kritieke prestatie indicatoren. Met de juiste instrumenten kun je als ondernemer immers bepalen of de prestaties van je bedrijf nog op de juiste koers liggen. ‘Meten is weten’ is daarbij het credo. En zonder de juiste instrumenten vaar je blind.

KPI’s per definitie belangrijk

Het probleem is vaak dat de meeste ondernemers het erg lastig vinden om te bepalen welke instrumenten voor hen van belang zijn. De grote valkuil is dan dat er een overvloed aan cijfers en informatie wordt verzameld. Met als gevolg dat ze vastlopen in een dikke brij van gegevens.

Goede ondernemers hebben inzicht in de prestaties en resultaten van alle cruciale onderdelen van hun onderneming. Dit bereiken ze door zich te focussen op de KPI’s voor hun bedrijf. In de eerste plaats is het dus belangrijk dat je weet welke prestatie indicatoren voor jouw bedrijf cruciaal zijn. Daarvoor is het belangrijk dat je weet wat je wilt.

Dashboard op basis van informatiebehoefte

Ik help mensen al jaren bij de ontwikkeling van hun onderneming. Een belangrijk punt daarbij is, dat KPI’s ons de antwoorden en informatie geven die we nodig hebben om goed te kunnen sturen. Ik heb altijd de nadruk erop gelegd, dat het van belang is om je eigen dashboard te ontwikkelen op basis van je situatie en informatiebehoefte. Het gaat niet zozeer om het meten zelf, maar meer om het bijeen zoeken van de juiste instrumenten, die je gebruikt om je prestaties te verbeteren. Daarbij ligt de focus op je strategie en doelstellingen. Om het gemakkelijker te maken maak ik met de ondernemer een verdeling naar de verschillende perspectieven binnen het bedrijf. Ongeacht het type bedrijf of de sector zijn deze terug te voeren op de 5 basisperspectieven:

  • Financieel perspectief
  • Klantperspectief / Markt en afzet
  • Operationele processen en toevoerketen
  • Werknemersperspectief
  • Maatschappelijke verantwoordelijkheid van bedrijven
Analysemodel met de 5 basisperspectieven

Kengetallen

Aan ieder van deze onderdelen kun je weer een aantal kengetallen toekennen. Deze kengetallen kunnen ook onderling weer invloed hebben op elkaar, waardoor je verbanden gaat onderkennen. Een voorbeeld hiervan kan zijn, dat je een bepaalde certificering behaald voor je bedrijf (maatschappelijke verantwoordelijkheid). Daardoor is een afnemer bereid een meerprijs te betalen voor je product (marktperspectief). Uiteraard zal dit weer invloed hebben op het financiële resultaat (zowel aan de kosten- als aan de opbrengstenkant).

Niet aan teveel KPI’s tegelijk sleutelen

De kunst is nu om de juiste verbanden te zoeken, waarmee je tot verbetering kunt komen binnen je bedrijf. En zoals gezegd, stap niet in de valkuil om teveel dingen tegelijk op te pakken. Beter één ding goed aanpakken dan veel dingen half. Zorg er wel voor dat je bij de aanvang van je zoekproces naar de invulling van jouw dashboard een totaalbeeld hebt van je onderneming. Hiermee krijg je de juiste KPI’s te pakken.