Een SWOT-analyse is een uitgebreide analyse van de organisatie, waarbij de sterke en zwakke punten en de kansen en bedreigingen in kaart worden gebracht. In principe komt het neer op een samenvatting van de interne en externe analyse van een onderneming of organisatie.

Ook toepasbaar in de agrarische sector? Jazeker. Met een goede SWOT-analyse heb je in één keer je belangrijkste kansen en bedreigingen in beeld evenals de sterktes en zwaktes binnen je bedrijf. Daarbij kun je met behulp van een aansluitende confrontatiematrix de beste marketingstrategie bepalen. Een SWOT-analyse is dan ook niet alleen een goed hulpmiddel voor commerciële organisaties. De analyse kan ook prima worden gebruikt voor organisaties die in de non-profitsector vallen. Denk bijvoorbeeld aan scholen, overheden, verenigingen, stichtingen.

In 5 stappen naar een strategiekeuze

In 5 stappen bepaal je je strategie op basis van je SWOT-analyse:

  1. Interne analyse
  2. Externe analyse
  3. Zet de belangrijkste punten in een SWOT-tabel
  4. Maak een confrontatiematrix
  5. Bepaal je strategie

Interne analyse

Start met het benoemen van sterktes en zwaktes in je bedrijf. Ga voor sterktes na waar je goed scoort ten opzichte van collega’s of concurrenten. Voor de zwaktes ga je na waar je minder goed scoort. Kijk daarbij bijvoorbeeld naar bedrijfsomvang, locatie, productkwaliteit, financiën, bedrijfsprocessen. Je kunt proberen zelf een objectief beeld te vormen, maar nog beter is om anderen te laten meepraten. Anderen oordelen vaak net iets anders dan jij zelf.

Externe analyse

Benoem vervolgens welke omgevingsfactoren kansen of juist bedreigingen zijn voor je onderneming. Welke invloed hebben externe factoren in de komende tijd op jouw bedrijf? Let hierbij goed op ontwikkelingen in de branche. Dit kunnen ontwikkelingen zijn in de markt bij je klanten of bij concurrenten. Het kan ook zijn dat je te maken krijgt met maatschappelijke ontwikkelingen. Opinies van maatschappelijke organisaties of regelgeving vanuit overheden kunnen gevolgen hebben voor de ontwikkeling van je bedrijf. Hierop moet je vroegtijdig kunnen anticiperen.

SWOT-tabel

Zet de belangrijkste punten in een SWOT-tabel in volgorde van belangrijkheid. Dit betekent, dat je maximaal 5 kansen en bedreigingen aangeeft. En daarnaast nog 5 sterke en zwakke punten. Hiermee voorkom je dat je met teveel dingen tegelijk aan de slag gaat.

Confrontatiematrix

In een confrontatiematrix zetten we daarna de belangrijkste sterktes en zwaktes tegenover elkaar. Daarmee geven we aan hoe we met sterke en zwakke punten kunnen inspelen op kansen en bedreigingen. Vanuit de totaalscore komen de belangrijkste verbanden naar voor.

Strategie

Vanuit de confrontatiematrix kun je vanzelf afleiden wat de belangrijkste marketingstrategieën zijn voor je organisatie.

Tips voor een goede SWOT-analyse

  1. Betrek bij het opmaken van een goede SWOT-analyse mensen vanuit verschillende disciplines in je onderneming. Dit voorkomt tunnelvisie.
  2. Het is zeker niet verkeerd ook enkele buitenstaanders te betrekken, waarmee je bedrijfsblindheid voorkomt.
  3. Probeer punten zo concreet mogelijk te omschrijven. Bijvoorbeeld ‘stalinrichting is aan vervanging toe’ klinkt anders dan ‘stalinrichting is al een aantal jaar oud’.

Meteen aan de slag? Download dan hier de gratis tool!

Tool SWOT-analyse