Hoe maak je een goede liquiditeitsprognose? Veel ondernemers worstelen nog wel eens met de vraag of een liquiditeitsprognose zinvol is. Er hoeft immers in de markt of in je bedrijf maar iets onverwachts te gebeuren en je liquiditeitsprognose gaat volledig onderuit. Omgekeerd kunnen er ook onverwachte meevallers optreden. Dit klinkt misschien stom, maar juist doordat je bezig bent met een liquiditeitsprognose leer je beter met mee- en tegenvallers om te gaan. Als er ergens een tegenvaller optreedt heb je veel sneller in beeld wat de oorzaak hiervan is. Bovendien reageer je veel alerter en kun je zeer waarschijnlijk beter de hoogte en de duur van de liquiditeitskrapte inschatten.

Schakelen met andere partijen

Op de één of andere manier geeft dit toch rust in de tent. Ook al ontstaan er spanningen, er kan toch op tijd geschakeld worden met andere partijen zoals financiers en crediteuren. Maar denk bijvoorbeeld ook aan afnemers. In overleg met andere partijen kan mogelijk gezocht worden naar enige ruimte, zodat je een liquiditeitstekort gedurende enige periode kan overbruggen.

Ruimte om dingen te doen waar je goed in bent

Juist doordat er enige rust ontstaat krijg je als ondernemer niet alleen financieel weer wat lucht. Je krijgt ook weer een beetje ruimte om bezig te zijn met dingen waar je goed in bent. En waar je in principe mee bezig moet zijn: de dagelijkse zaken op het bedrijf. Je kunt hier dan weer voldoende aandacht aan geven, waardoor het (technisch) resultaat overeind kan blijven.

Investering

Vaak zie je dat ondernemers in eerste instantie aanhikken tegen het opzetten van een liquiditeitsprognose, omdat het opzetten van een goede liquiditeitsprognose wel wat werk en kosten met zich meebrengt. De kostenpost en de investering in tijd hoeft voor de ondernemer geen beperking te zijn. Als er eenmaal een eerste opzet is, dan is het vrij gemakkelijk deze bij te houden. Hoge advieskosten zijn hiervoor dan ook niet direct noodzakelijk. Het grote voordeel om er continu mee bezig te zijn is dat je zelf leert betere inschattingen te maken van ontwikkelingen en behoeftes in bepaalde situaties. Je maakt de prognose daarmee niet alleen betrouwbaarder, maar je reageert ook alerter.

Hoe maak ik een liquiditeitsprognose?

Nog regelmatig merk ik, dat ondernemers niet weten waar te beginnen met een liquiditeitsprognose. Ook hier is het een kwestie van gezond boerenverstand. De vraag die moet worden beantwoord is: Kan mijn bedrijf op korte termijn aan alle verplichtingen voldoen? Met andere woorden hoeveel moet ik wanneer betalen en hoeveel kan ik betalen op datzelfde tijdstip? Heb je op dat moment meer middelen dan je nodig hebt, dan lijkt er op dat moment niets aan de hand. Veelal gaat men met deze gedachte dan weer verder en vergeet men om nog even verder te kijken. Dat het de komende maanden wel goed zit hoeft niet te betekenen dat het over een half jaar nog goed zit. Een andere fout die nog wel eens gemaakt wordt: men rekent een jaar vooruit, maar men vergeet in de tussenliggende maanden de maximum kredietlimiet eventjes.

Een liquiditeitsprognose maak je derhalve niet voor enig moment. Hier moet je als ondernemer steeds mee bezig zijn. Zeker in een agrarische sector waar je te maken heb met sterk fluctuerende prijzen en met een hoge kapitaalbehoefte op enig moment. Bij wisselende inkomsten en uitgaven is het immers noodzaak, dat je inzicht hebt in de geldstromen. Het legt meteen je kwetsbare momenten bloot.

Met een goede liquiditeitsprognose zie je een terugval in inkomsten tijdig aankomen
Zie je een terugval in resultaat tijdig aankomen?

Waaraan voldoet een goede liquiditeitsprognose?

Een goede liquiditeitsprognose voldoet aan de volgende punten:

  • Alle geldstromen van de bedrijfsrekening zijn in beeld
  • Maandelijks overzicht
  • Maximaal 1 jaar + inschatting volgend jaar.
  • Reële uitgangspunten
  • Kosten / uitgaven worden in de juiste maanden weergeven
  • Hij is opgesteld door de ondernemer zelf.