Bedrijfsanalyse in de agrarische sector begint met gezond boerenverstand

Rustig en nuchter nadenken is de basis voor een goede bedrijfsanalyse
Rustig en nuchter nadenken is de basis voor een goede bedrijfsanalyse

Bedrijfsanalyse en nuchter nadenken zijn de basis voor verbetering van resultaten

Bedrijfsanalyse in de agrarische sector vraagt voortdurend aandacht. De wereld om ons heen is continu aan het veranderen. En of we het nu leuk vinden of niet: mee veranderen is nodig. Soms om aan regeltjes te voldoen. Maar ook om aan verwachtingen van jezelf en anderen te voldoen. Bedrijfsanalyse is nodig om te zien of je nog op alle fronten voldoet. Of het nu veehouderij, akkerbouw of tuinbouw betreft. En dan kom je erachter dat een ondernemingsplan niet statisch is, maar dynamisch. Telkens weer kom je voor het feit dat je opnieuw beslissingen moet nemen om ervoor te zorgen dat je bedrijf gesmeerd blijft draaien.

Weloverwogen beslissingen

Iedere ondernemer staat wel eens voor beslissingen die van cruciaal belang zijn voor de toekomst van zijn of haar onderneming. Of het nu gaat om vraagstukken op het gebied van marketing, financiële vlak of investeringsplannen. Een ondernemer moet dan weloverwogen beslissingen nemen, zowel voor de korte als de lange termijn. Om dit te kunnen moet je eerst de mogelijkheden en onmogelijkheden van je bedrijf kennen. Dit doe je door een bedrijfsanalyse te maken van de behaalde resultaten van afgelopen jaren, zowel technisch als financieel. Van daaruit probeer je punten ter verbetering aan te geven.

Hoe kan het nog beter?

Een goede vraag die je jezelf eigenlijk regelmatig moet stellen is: haal ik eruit wat erin zit? Wanneer je zelf je onderneming observeert en beoordeelt speelt ongewild een stukje bedrijfsblindheid. Ondernemers zijn zo één met de onderneming, dat afwijkingen niet meer opvallen. Sommige vanzelfsprekendheden worden eigen normen waaraan je gemakshalve blijft vasthouden. De kunst is om deze blinde vlekken op te sporen. Door je open te stellen voor veranderingen kun je wellicht slagen maken naar verbetering. Wees daarbij kritisch, maar niet huiverig. Stel je bij het maken van de bedrijfsanalyse gerust de vraag: Hoe kan het nog beter?

Het antwoord ligt dikwijls bij jezelf. En dan blijkt: er is altijd meer mogelijk dan je denkt! Je bent alleen op zoek naar een gestructureerde aanpak voor een goede bedrijfsanalyse.

Bizz ID biedt je strikt onafhankelijk en deskundig agrarisch bedrijfsadvies. Dat is soms nodig is in bepaalde situaties om te komen tot de juiste beslissingen. Door middel van een praktische en inspirerende aanpak zorgen we ervoor, dat hetgeen gebeurt wat moet gebeuren om je onderneming continu te verbeteren. Van de strategische planning tot en met het optimaliseren van je bedrijfsvoering en kostenbeheersing.

Gezond boerenverstand, nuchter nadenken, to-the-point, gedrevenheid, vertrouwen en menselijk begrip zijn termen die voor Bizz ID vanzelfsprekend zijn.

 

Gestructureerde aanpak

Ondernemen is ook bezig zijn met vragen