SWOT-analyse leidt tot strategische opties

Een SWOT-analyse is een uitgebreide analyse van een organisatie. Met deze analyse breng je de sterke en zwakke punten én de kansen en bedreigingen in beeld. Daarbij achterhaal je met behulp van een confrontatiematrix de strategische opties voor een bedrijf. De SWOT-analyse is daarom een uitstekend middel om een beoordeling te maken over de huidige koers van je organisatie. Op basis van deze beoordeling bepaal je hoe je zaken aanpakt om te komen tot verbetering op verschillende punten.

Ook geschikt voor niet-commerciële organisaties

Vaak wordt gedacht, dat een SWOT-analyse specifiek geschikt is voor ondernemingen. Ook voor niet-commerciële organisaties (verenigingen, stichtingen, scholen, etc.) kan een SWOT-analyse heel bruikbaar zijn om verbeteringen in resultaat te realiseren.

Een SWOT-analyse bestaat in principe uit 2 gedeeltes: de interne analyse en de externe analyse. Onder de interne analyse valt het onderzoek naar de sterke en zwakke punten van een organisatie. Onder de externe analyse vallen de kansen en bedreigingen.

SWOT-analyse
SWOT-analyse

Interne analyse

Bij de interne en externe analyse probeer je alle elementen binnen de organisatie en haar omgeving mee te pakken. Bij de interne analyse kunnen bijvoorbeeld elementen naar voren komen als winst, kwaliteit van een product of dienst, locatie. Maar ook de productieprocessen of de kwaliteit van medewerkers.

Externe analyse

Bij de externe analyse komen de kansen en bedreigingen aan de orde. Wat komt er op een onderneming af? Welke ontwikkelingen zie je in de markt? Zijn er nieuwe technologische mogelijkheden? Zijn er opkomende concurrenten? Krijgen we te maken met nieuwe regelgeving op gebied van veiligheid of aansprakelijkheid? Allemaal zaken die we tegen het licht moeten houden om er goed op voorbereid te zijn.

Confrontatiematrix

Na vaststelling van de sterke en zwakke punten én de kansen en bedreigingen plaatsen we deze in een confrontatiematrix.  In deze matrix zetten we de sterke en zwakke punten tegen elkaar af. Daardoor krijg je 4 vlakken. Het is verstandig om het aantal items te beperken tot maximaal 5. Daarmee voorkom je dat je door de bomen het bos niet meer. De grootste valkuil bij het opstellen van een confrontatiematrix is dat je teveel elementen opneemt. Beperk je tot de belangrijkste punten. Zo houd je het overzicht bij een goede SWOT-analyse.

Confrontatiematrix
Confrontatiematrix

In de 4 vlakken ga je vervolgens per vlakje één van de volgende vragen beantwoorden:

  1. Welke sterktes hebben we om deze kans te benutten?
  2. Welke sterktes stellen ons in staat om deze bedreiging af te weren?
  3. Welke zwaktes voorkomen dat we deze kans kunnen benutten?
  4. Welke zwaktes zorgen ervoor dat deze bedreiging een daadwerkelijk probleem wordt?

Het beantwoorden gebeurt door een waardering in te vullen:

  • +2 = zeer gunstig effect bij het benutten of weren
  • +1 = gunstig effect bij het benutten of weren
  •  0 = geen effect of relatie te herkennen
  •  -1 = Ongunstig effect bij het benutten of weren
  •  -2 = Zeer ongunstig effect bij het benutten of weren

Hiermee lijkt het alsof het uitwerken van een confrontatiematrix een simpele optelsom is. Niets is minder waar. Belangrijker is dat je de combinatiemogelijkheden in de verschillende vlakken goed doorneemt en bovenstaande vragen systematisch beantwoordt.

Resultaat

Het resultaat is een beeld van de positieve en negatieve aandachtsvelden waaruit je strategische opties kan vormen. Aan de hand daarvan kies je de meest veelbelovende opties. Deze werk je uit om daarmee tot verbetering van je organisatie te komen.

Download excel-bestandconfrontatiematrix

Als hulpmiddel voor het maken van een SWOT-analyse heb ik een excelbestand gemaakt. Hierin kun je de belangrijkste sterktes en zwaktes tegenover de kansen en bedreigingen plaatsen. Na invulling van de confrontatiematrix rollen hieruit dan de belangrijkste zoekvelden voor de verbetering van het resultaat van je organisatie.

Meteen aan de slag?

Regelmatig tips, nieuws en gratis advies ontvangen

Vind je de informatie op deze site interessant? Regelmatig kom ik met tips en gratis advies. Wil je deze ontvangen meld je dan nu aan.

>> Ik wil graag je nieuwsbrief en blogartikelen ontvangen

PS: Je ontvangt geen SPAM. Daar houd ik zelf ook niet van!