Om een kostprijsberekening voor eieren te maken lijkt in eerste instantie vrij eenvoudig. Vaak hebben we te maken met gespecialiseerde bedrijven waarbij alle kosten zijn toe te schrijven aan de geproduceerde eieren. Is dit niet het geval dan moeten de vaste lasten naar rato worden verdeeld over productietakken.

Wat verder ook nog speelt is het technisch resultaat van een koppel hennen. Het ene koppel produceert mogelijk 420 eieren per hen, terwijl je het jaar daarna genoegen moet nemen met 390 stuks. Leghennen blijven immers levende wezens en de gezondheid van de dieren kun je wel proberen zo goed mogelijk te houden, maar daarbij spelen vele factoren. Je kunt het niet van tevoren zeggen hoe het gaat lopen.

Een kostprijsanalyse geeft inzicht

Kostprijsberekening helpt je

Toch is het maken van een kostprijsberekening voor eieren geen overbodige luxe. Dit kengetal helpt je zonder meer bij je bedrijfsvoering. Het helpt je bij de sturing in de kosten. En het ondersteunt je bij het maken van een keuze in je afzetstrategie. Maar het is ook de basis voor je onderhandelingen bij de verkoop van je product.

Tool kostprijsberekening eieren

Voor de uitwerking van een kostprijs heb ik een tool gemaakt, waarmee je eenvoudig je bedrijfseigen kostprijs voor eieren kunt berekenen. Tegelijkertijd maak je hiermee een risicoanalyse voor de opbrengsten per hen. Je ziet meteen wat het effect is op de marge als je uitgangspunten wijzigt.

Wanneer je de kostprijs voor een product eenmaal in beeld hebt is het heel eenvoudig om simpele veranderingen aan te brengen. Bijvoorbeeld door de voerprijs te veranderen of je voederconversie. Of je speelt wat met de eiproductie. Je zult merken, dat je er niet alleen makkelijker mee leert werken. Je gaat er vervolgens ook bewuster mee om. Bij alles wat je doet ga je op een bepaald moment bij jezelf de vraag stellen: “Wat is het effect hiervan?”

Download de tool gratis

Nieuwsgierig geworden? Download hier dan de gratis kostprijsanalyse. Hiermee kun je zelf je bedrijfseigen kostprijs voor eieren berekenen. Klik op de afbeelding en u hoeft verder alleen het aanvraagformulier in te vullen. Je krijgt het bestand dan meteen toegestuurd.

Een kostprijsanalyse geeft inzicht