winst- en verliesanalyse is de basis voor de prognose
Een winst- en verliesanalyse is de basis voor de lijn naar de toekomst

Een winst- en verliesanalyse vanuit de jaarrekening verschaft informatie over het behaalde resultaat bij het gevoerde ondernemingsbeleid. De resultaten worden meestal uitgedrukt als de winst van de onderneming. De resultatenrekening is het onderdeel van de jaarrekening dat de opbouw van deze resultaten over en bepaalde periode weergeeft. Meestal betreft het een periode van één jaar. Evenals de balans vormt ook de resultatenrekening een belangrijke informatiebron bij het inschatten van de continuïteit van de onderneming.

Goede interpretatie is belangrijk

Een enkel cijfer zegt op zichzelf nog niet zoveel. Veel interessanter is de ontwikkeling of de relatieve positie. Hiertoe dienen de cijfers afgezet te worden tegenover andere cijfers. Bij een winst- en verliesanalyse zet je je cijfers van verschillende jaren op een rijtje. Daaruit kun je concluderen of er bepaalde trends bestaan of dat er opvallende zaken spelen in de opbrengsten en de diverse kostenposten. Meestal kun je vanuit het resultaat van de laatste jaren al wel een aardig beeld vormen. Toch moet je ook hier opletten, zodat je de cijfers op de juiste manier interpreteert.

In de eerste plaats kan een beeld van de laatste jaren sterk vertekend zijn. Daarbij kunnen allerlei vragen omheen worden gesteld: is er sprake van extreme jaren? Werd het resultaat beïnvloed door de markt of was het technisch resultaat (het productieproces) de oorzaak? Hoe deed ik het ten opzichte van mijn collega’s in dezelfde periode? In dat geval ga je nog een stapje verder met vergelijken. Je gaat dan benchmarken.

In de tweede plaats is altijd onduidelijk of je resultaten ook naar de toekomst toe zomaar kan doortrekken. Resultaten kunnen immers ook beïnvloed gaan worden door wet- en regelgeving hetgeen investeringen (en dus hogere financieringslasten) zou betekenen. Of wellicht zijn er ontwikkelingen in een afzetmarkt te voorzien, waardoor je een trendbreuk zou krijgen. De economische crisis van enkele jaren geleden heeft bij vele bedrijven voor vraagtekens en problemen gezorgd.

En tenslotte kan een fiscaal resultaat nog ingrijpend afwijken van een bedrijfseconomisch resultaat.

Korte handleiding

Maak aan de hand van de jaarcijfers van je onderneming van de laatste jaren een duidelijk winst- en verliesanalyse. Geef daarbij aan welke ontwikkelingen hebben plaatsgevonden en wat dit voor gevolgen heeft gehad.

Regelmatig tips, nieuws en gratis advies ontvangen

Vind je de informatie op deze site interessant? Regelmatig kom ik met tips en gratis advies. Wil je deze ontvangen meld je dan nu aan.

>> Ik wil graag je nieuwsbrief en blogartikelen ontvangen

PS: Je ontvangt geen SPAM. Daar houd ik zelf ook niet van!