SWOT-analyse leidt tot strategische opties

Een SWOT-analyse is een uitgebreide analyse van een organisatie. In deze analyse worden de sterke en zwakke punten én de kansen en bedreigingen in beeld gebracht. Daarnaast worden met behulp van een confrontatiematrix de strategische opties voor een bedrijf achterhaald. De SWOT-analyse is derhalve een uitstekend middel om een beoordeling te maken over de huidige koers van je organisatie. Op basis van deze beoordeling bepaal je hoe je zaken kunt aanpakken om te komen tot verbetering op verschillende punten.

Ook geschikt voor niet-commerciële organisaties

Vaak wordt gedacht, dat een SWOT-analyse specifiek geschikt is voor ondernemingen. Ook voor niet-commerciële organisaties (verenigingen, stichtingen, scholen, etc.) kan een SWOT-analyse heel bruikbaar zijn om verbeteringen in resultaat te realiseren.

Een SWOT-analyse bestaat in principe uit 2 gedeeltes: de interne analyse en de externe analyse. Onder de interne analyse valt het onderzoek naar de sterke en zwakke punten van een organisatie. Onder de externe analyse vallen de kansen en bedreigingen.

SWOT-analyse
SWOT-analyse

Interne analyse

Bij de interne en externe analyse moet je proberen om alle elementen binnen de organisatie en haar omgeving mee te pakken. Bij de interne analyse kunnen bijvoorbeeld elementen naar voren komen als winst, kwaliteit van een product of dienst, locatie. Maar ook de productieprocessen of de kwaliteit van medewerkers.

Externe analyse

Bij de externe analyse komen de kansen en bedreigingen aan de orde. Wat komt er op een onderneming af? Welke ontwikkelingen zie je in de markt? Zijn er nieuwe technologische mogelijkheden? Zijn er opkomende concurrenten? Krijgen we te maken met nieuwe regelgeving ten aanzien van veiligheid of aansprakelijkheid? Allemaal zaken die we tegen het licht moeten houden om er goed op voorbereid te zijn.

Confrontatiematrix

Nadat de sterke en zwakke punten én de kansen en bedreigingen zijn vastgesteld, gaan we deze in een confrontatiematrix plaatsen.  Hierin worden de sterke en zwakke punten tegen elkaar afgezet. Hierdoor krijg je 4 vlakken. Om te voorkomen dat je door de bomen het bos niet meer ziet is het verstandig om het aantal items te beperken tot maximaal 5. De grootste valkuil bij het opstellen van een confrontatiematrix is dat er teveel elementen worden opgenomen. Beperk je tot de belangrijkste punten. Op die manier houd je het overzicht.

Confrontatiematrix
Confrontatiematrix

In de 4 vlakken ga je vervolgens per vlakje één van de volgende vragen beantwoorden:

  1. Stelt deze sterkte ons in staat om deze kans te benutten?
  2. Stelt deze sterkte ons in staat om deze bedreiging af te weren?
  3. Verhindert deze zwakte ons om deze kans te benutten?
  4. Verhindert deze zwakte ons om deze bedreiging af te weren?

Het beantwoorden gebeurt door een waardering in te vullen:

  • Waardering 2 = zeer gunstig effect bij het benutten of weren
  • Waardering 1 = gunstig effect bij het benutten of weren
  • Waardering 0 = geen effect of relatie te herkennen
  • Waardering -1 = Ongunstig effect bij het benutten of weren
  • Waardering -2 = Zeer ongunstig effect bij het benutten of weren

Op deze manier krijg je een beeld van de positieve en negatieve aandachtspunten. Aan de hand daarvan kunnen vragen worden geformuleerd waarmee je tot verbetering van je organisatie kunt komen.

Download excel-bestandconfrontatiematrix

Als hulpmiddel voor het maken van een SWOT(i)-analyse heb ik een excelbestand gemaakt, waarin je op eenvoudige wijze na het vaststellen van sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen een confrontatiematrix krijgt. Hieruit kun je de belangrijkste aandachtspunten halen voor de verbetering van het resultaat van je organisatie.

Meteen aan de slag?

 

Regelmatig tips, nieuws en gratis advies ontvangen

Vind je de informatie op deze site interessant? Regelmatig kom ik met tips en gratis advies. Wil je deze ontvangen meld je dan nu aan.

Ik ontvang graag de blogartikelen per mail

PS: Je ontvangt geen SPAM. Daar houd ik zelf ook niet van!