Afgelopen maanden is mij regelmatig gevraagd of een prijsinformatiesysteem als iStep ook geschikt is voor de vergelijking van een opbrengstprijs voor broedeieren. Enkele malen vanuit een studieclub, maar ook individuele vermeerderaars die met de vraag bij me aankwamen. In het volgende stuk zal ik in de eerste plaats enige achtergrond vertellen over  het prijsinformatiesysteem van iStep en VTA, waarna je vervolgens zelf kan beoordelen of het systeem wellicht ook bij de vermeerderingssector past.

Hoe ligt mijn prijs t.o.v. anderen? 

Opbrengstprijs sterk bepalend in het bedrijfsresultaat

Een belangrijke factor in het bedrijfsresultaat vormt de opbrengstprijs van het product. En de opbrengstprijs wordt normaal gesproken bepaald door vraag en aanbod. Zeker in een markt waar slechts enkele partijen de markt beheersen is het voor ondernemers in de primaire sector opletten. De ervaring leert dat dit in de loop van de tijd alleen maar erger is geworden.

Het verbaast me hoeveel aandacht ondernemers hebben voor onder andere mechanisatie en techniek. Heel veel commerciële partijen maken hier succesvol hun verdienmodel van. Allerlei dure producten worden gebruikt en precisietechnieken ontwikkeld. Het zal ongetwijfeld toegevoegde waarde hebben, hoewel bij mij zelf de twijfel nog wel eens aanwezig is.

Nog meer verbaast het me, dat ondernemers in de agrarische sector te weinig aandacht besteden aan hun afzet en met name de opbrengstprijs. Het meeste geld ligt voor het oprapen aan de afzetzijde blijkt uit analyses van diverse agrarische accountants. Waarom steken we hier dan niet veel meer tijd en energie in? Hiermee kan je veel grotere slagen maken ten aanzien van het financiële resultaat. Maar nee hoor, we focussen ons op allerlei dure technieken en dan blijkt menigeen gemiddeld toch structureel marge tekort te komen. De schuld hiervan ligt niet bij de toeleveranciers of afnemers. Nee, de sector laat het zelf gebeuren.

Grote verschillen

Grote verschillen? Ja, helaas maar al te waar. Ook in de pluimveesector zien we grote verschillen in opbrengstprijzen. Bij leghennen zagen we in de beginfase van iStep een verschil in opbrengstprijzen van meer dan 0,5 cent per ei. Dat is € 1,50 per opgehokte hen. Tel uit je winst. Voor een bedrijf met 70.000 leghennen betekent dit ook € 100.000 verschil. Zo zal je ongetwijfeld voor de eigen vermeerderingssector ook wel weten wat een verschil in broedeiprijs betekent voor je resultaat.

Het probleem is dat er in het veld wel van alles wordt geroepen, maar het zijn veelal geluiden die via via binnenkomen. De voervertegenwoordiger zegt dit, de hennenleverancier zegt dat en een derde komt ook nog eens met zijn eigen zienswijze. Soms net weer iets andere informatie. Tot ondernemers het op een bepaald moment wel geloven en dat is juist waar de afnemers op hopen. We geloven het wel en worden minder alert.

Alertheid is noodzaak

Alert zijn in een markt is tegenwoordig bittere noodzaak. Een heel mooi voorbeeld hiervan heb ik afgelopen maanden nog meegemaakt in de akkerbouw. In deze sector werkt men met een prijsinformatiesysteem voor akkerbouwproducten (PISA). Normaliter zou voor de laatste aardappelen van het vorig teeltseizoen geen afzet meer zijn in de reguliere kanalen. Zelfs voor veevoer zouden ze nog niet in aanmerking komen. De fritesindustrie had menig partij al afgekeurd en wilde er niet eens meer naar kijken.

Tot de droogte wel erg lang begon aan te houden en de gevolgen voor de nieuwe oogst zijn sporen in het nieuwe seizoen begon te trekken. De industrie stuurde hun mannetjes op pad om van de oude oogst toch nog maar zoveel mogelijk binnen te slepen. Ze boden in het begin maar liefst 3 cent. Eerst voorzichtig, maar doordat er al snel wat meldingen in een prijsinformatiesysteem terechtkwamen, begonnen telers van bewaaraardappelen al snel in de gaten te krijgen dat er weer hoop bestond. Ineens was zelfs de slechtste partij weer goed genoeg. Als het op een aardappel leek dan mocht het mee. Het eind van het liedje was dat telers die lang genoeg wachten een opbrengstprijs kregen van 10 tot 20 cent. Ter indicatie: voor iemand met 1.000 ton aardappelen scheelt dit € 100.000 à € 150.000 aan resultaat.

Markt- en prijsinformatiesysteem de oplossing?

Het markt- en prijsinformatiesysteem kan in een situatie zoals in bovengenoemd voorbeeld een oplossing zijn. Hiervoor moet een informatiesysteem wel goed gevuld worden. Hoe sneller deelnemers informatie inbrengen hoe actueler het systeem is. iStep is zo’n markt- en prijsinformatiesysteem. Deelnemers kunnen uit het systeem actuele en betrouwbare markt- en prijsinformatie halen. Uiteraard moeten ze daartoe wel lid zijn van iStep. Het systeem is immers in principe alleen toegankelijk voor leden. Het is namelijk een systeem van, voor en door pluimveehouders.

Betrouwbaar

Nu klinkt dat allemaal mooi, maar is de informatie in het prijsinformatiesysteem dan wel zo betrouwbaar? Het zou een beetje flauw zijn om te vragen of de informatie die je hoort allemaal wel betrouwbaar is. We streven met iStep in elk geval wel na dat elke pluimveehouder informatie zo actueel mogelijk aanlevert. Als hij bijvoorbeeld een prijsafspraak heeft gemaakt met zijn afnemer, dan meldt hij dit in het prijsinformatiesysteem. Daarbij vragen we tegelijkertijd of hij een afrekening of overeenkomst meestuurt als bevestiging, zodat we deze achter de schermen kunnen controleren. Op het moment dat de informatie goedgekeurd is, krijgen pluimveehouders dit in het systeem te zien. Deze transacties krijgen een groen vinkje. Op deze manier kan er ook niet gemanipuleerd worden met prijzen.
Hiermee krijg je als pluimveehouder ook een beeld van je eigen positie. Ook al ben je er haast zeker van dat je wel een goede band hebt met je afnemer en dat hij voor jou wel een ‘special price’ maakt, toch kun je dat op deze manier altijd even checken. Soms blijkt een prijs wel eens helemaal niet zo ‘special’ te zijn en heb je voor niets altijd braaf je mond dichtgehouden zoals je afnemer heeft gevraagd.

Wat krijgen leden te zien in iStep?

Wanneer leden inloggen in het systeem krijgen zij de laatste transacties te zien die collega’s hebben ingevoerd. Uiteraard zijn alle transacties anoniem. Men krijgt dus niet de betreffende pluimveehouder te zien, maar ook niet de betreffende afnemer. In het geval van legpluimvee kunnen ondernemers een aantal criteria aangeven bij de ingevoerde transactie:
– Gaat het om witte of bruine eieren?
– Welk huisvestingssysteem (scharrel, kooi, freiland)?
– Zijn het eieren voor de industrie, pakstation of anders?
– Is er verkocht op basis van een notering (NOP, WeserEms)? Of voor vaste prijs? Of bodem?
– Wordt er rekening gehouden met 2e soort?
– Moet er worden voldaan aan vlog, KAT of beter-leven?
– Etc.
Daarnaast kunnen ook bijzonderheden als opmerking worden toegevoegd.
Op die manier kan men niet alleen inschatten wat men voor het eigen product in een bepaalde periode kan vragen, maar men kan ook nog afwegen of het wellicht niet verstandiger is om voor een bepaalde markt te gaan produceren als dat op dat moment interessanter zou zijn.

In een prijsinformatiesysteem kan een ondernemer zijn opbrengstprijs vergelijken met anderen

Waardevolle informatie

Al met al kan het systeem voor pluimveehouders op deze manier waardevolle informatie opleveren. De enige voorwaarde is dat pluimveehouders zelf ook informatie aanleveren. Het systeem moet immers gevuld blijven met actuele informatie. Hoe meer informatie, hoe beter en betrouwbaarder deze is. Men moet immers wel op enig moment een representatief vergelijk hebben. Hiervoor is het nodig dat er voldoende deelnemers zijn. Technisch is één en ander ongetwijfeld eenvoudig te verwezenlijken, maar het systeem staat of valt met voldoende deelnemers die ook voldoende informatie moeten inbrengen.
Mocht de sector geïnteresseerd zijn, dan is het bestuur van iStep graag bereid mee te denken.

Prijsinformatiesysteem geschikt voor vermeerderingssector?
Getagd op:                    

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Regelmatig tips, nieuws en gratis advies ontvangen

Vind je de informatie op deze site interessant? Regelmatig kom ik met tips en gratis advies. Wil je deze ontvangen meld je dan nu aan.

>> Ik wil graag je nieuwsbrief en blogartikelen ontvangen

PS: Je ontvangt geen SPAM. Daar houd ik zelf ook niet van!

Shares