Kritieke prestatie indicatoren belangrijk voor sturing

Om te meten waar hun bedrijf staat gebruiken ondernemers kritieke prestatie indicatoren. Met de juiste instrumenten kun je als ondernemer immers bepalen of de prestaties van je bedrijf nog op de juiste koers liggen. ‘Meten is weten’ is daarbij vaak het credo. En zonder de juiste instrumenten vaar je blind.

Het probleem is vaak dat de meeste ondernemers het erg lastig vinden om te bepalen welke instrumenten voor hen van belang zijn. De grote valkuil is dan dat er een overvloed aan cijfers en informatie wordt verzameld. Met als gevolg dat ze vastlopen in een dikke brij van gegevens. Toch is dit wel de goede weg om uiteindelijk uit te komen waar je heen wilt.

Goede ondernemers hebben inzicht in de prestaties en resultaten van alle cruciale onderdelen van hun onderneming. Dit bereiken ze door zich te focussen op de Kritieke Prestatie Indicatoren voor hun bedrijf. In de eerste plaats is het dus belangrijk dat je weet welke kritieke prestatie indicatoren voor jouw bedrijf cruciaal zijn. Daarvoor is het belangrijk dat je weet wat je wilt.

Aandacht voor verschillende perspectieven

Ik help mensen al jaren bij de ontwikkeling van hun onderneming. Een belangrijk punt daarbij is, dat KPI’s ons de antwoorden en informatie geven die we nodig hebben om goed te kunnen sturen. Ik heb altijd de nadruk erop gelegd, dat het van belang is om je eigen dashboard te ontwikkelen op basis van je situatie en informatiebehoefte. Het gaat niet zozeer om het meten zelf, maar meer om het bijeen zoeken van de juiste instrumenten. Deze stimuleren je om je prestaties te verbeteren. Daarbij ligt de focus altijd op je strategie en doelstellingen. Om het gemakkelijker te maken maak ik met de ondernemer een verdeling naar de verschillende perspectieven binnen het bedrijf. Ongeacht het type bedrijf of de sector zijn deze vaak terug te voeren op de 5 basisperspectieven:

  • Financieel perspectief
  • Klantperspectief / Marketing- en salesperspectief
  • Operationele processen en toevoerketen
  • Werknemersperspectief
  • Maatschappelijke verantwoordelijkheid van bedrijven

Aan ieder van deze onderdelen kun je weer een aantal kengetallen toekennen. Deze kengetallen kunnen ook onderling weer invloed hebben op elkaar, waardoor je verbanden gaat onderkennen. Een voorbeeld hiervan kan zijn, dat je een bepaalde certificering behaald voor je bedrijf (maatschappelijke verantwoordelijkheid) waardoor een afnemer bereid is een meerprijs te betalen voor je product (marktperspectief). Uiteraard zal dit weer invloed hebben op het financiële resultaat (zowel aan de kosten- als aan de opbrengstenkant mogelijk).

Beter één ding goed doen, dan veel dingen half

Kritieke prestatie indicatoren vormen de basis voor je dashboard
Zorg dat je de benodigde gegevens in één oogopslag in beeld hebt

De kunst is nu om de juiste verbanden te zoeken, waarmee je tot verbetering kunt komen binnen je bedrijf. En zoals gezegd, stap niet in de valkuil om teveel dingen tegelijk op te pakken. Beter één ding goed aanpakken dan veel dingen half. Zorg er wel voor dat je bij de aanvang van je zoekproces naar de invulling van jouw dashboard een totaalbeeld hebt van je onderneming.

 

 

Kritieke Prestatie Indicatoren
Getagd op:            

Regelmatig tips, nieuws en gratis advies ontvangen

Vind je de informatie op deze site interessant? Regelmatig kom ik met tips en gratis advies. Wil je deze ontvangen meld je dan nu aan.

>> Ik wil graag je nieuwsbrief en blogartikelen ontvangen

PS: Je ontvangt geen SPAM. Daar houd ik zelf ook niet van!

Shares