Een kritieke opbrengstprijs is een kengetal dat een belangrijke rol speelt bij agrarische ondernemingen. Marktsituaties in de agrarische sector zijn sterk wisselend. Dit brengt voor menig ondernemer soms de nodige zorgen mee. Een hoge voerprijs in combinatie met een niet al te hoge opbrengstprijs voor de eieren leidt bijvoorbeeld in de legpluimveehouderij tot slechte financiële resultaten. Dit is voor veel pluimveehouders de aanleiding om zich te bezinnen over hun positie binnen de sector. De bedrijfsontwikkeling in relatie tot hun visie staat daarbij centraal. Het kengetal kan de haalbaarheid van een gewenste bedrijfsontwikkeling meer handen en voeten geven.

Wat is de kritieke opbrengstprijs?

De kritieke opbrengstprijs is de opbrengstprijs die een ondernemer minimaal moet ontvangen om aan al zijn uitgaven, verplichtingen en privé-onttrekkingen te voldoen. Het is een ‘omgekeerde’ rekenmethode (Chinees rekenen). We gaan daarbij niet berekenen wat er onder aan de streep overblijft. We berekenen wat bovenaan aan opbrengsten nodig is om minimaal op nul uit te komen.

Verschil met kostprijs

Het verschil tussen kostprijs en de kritieke opbrengstprijs zit hem in de eerste plaats in  privé-uitgaven en –onttrekkingen. Deze zijn immers in de kostprijs niet opgenomen. Mogelijke neveninkomsten kunnen leiden tot een lagere kritieke opbrengstprijs. Daarnaast kan een verschil in afschrijvingen en aflossingen een rol spelen. Hoge aflossingen geven een extra verplichting aan de bank.

Variatie kritieke opbrengstprijs

Dat de kritieke opbrengstprijs varieert in de tijd mag duidelijk zijn. In een bepaald jaar kan bijvoorbeeld een hoge voerprijs haar stempel drukken op de kostprijs. Veel ondernemers staan echter onvoldoende stil bij hun bedrijfseigen kritieke opbrengstprijs. Niet voor ieder bedrijf ligt die immers op hetzelfde niveau. Sterker nog: ze wordt voor een bedrijf zelf ook nog sterk bepaald door de toekomstvisie van de ondernemer. Een ondernemer die zijn bedrijf wil doorontwikkelen heeft een hogere reserveringscapaciteit nodig. Iemand die besluit om met zijn bedrijf ‘uit te drijven’ kan daarentegen wellicht met de bank afspraken maken over de aflossingsstrategie. Deze laatste ondernemer verlaagt hierdoor zijn kritieke opbrengstprijs wellicht iets.

Toekomstplanning

Met behulp van de juiste kengetallen en prognoses kunnen ondernemers de gewenste stappen in bedrijfsontwikkeling proberen in te plannen. Iedere ondernemer is het zichzelf min of meer verplicht om in de komende tijd zijn (gewenste) positie in de sector te bepalen. Zowel voor dit moment als in de toekomst. Door hier op tijd invulling aan te geven breng je te nemen stappen in een vroeg stadium in beeld. Bijsturen naar aanleiding van veranderende markt- en omgevingsfactoren wordt dan een stuk gemakkelijker. Let wel: het gebruik van nauwkeurige en vooral bedrijfseigen kengetallen is daarbij een must!

Download excel-bestand

Als hulpmiddel voor de berekening van de kostprijs en kritieke opbrengstprijs voor vleeskuikens, eieren en broedeieren heb ik een paar excelbestanden gemaakt. Hiermee kun je voor je eigen specifieke situatie niet alleen de kostprijs berekenen, maar ook je kritieke opbrengstprijs. Je kunt het bestand gratis opvragen door op de afbeelding te klikken en vervolgens het formulier in te vullen. Het bestand kun je dan meteen downloaden, waarna je ermee aan de slag kan. Wil je eventueel een kostprijs voor andere producten bespreken, neem dan contact op.

Cover Design Kritieke opbrengstprijs vleeskuikens
Vleeskuikens
Berekening kostprijs eieren
Consumptie-eieren
Kostprijs broedeieren
Broedeieren

                    

 

Regelmatig tips, nieuws en gratis advies ontvangen

Vind je de informatie op deze site interessant? Regelmatig kom ik met tips en gratis advies. Wil je deze ontvangen meld je dan nu aan.

>> Ik wil graag je nieuwsbrief en blogartikelen ontvangen

PS: Je ontvangt geen SPAM. Daar houd ik zelf ook niet van!