Waarom is een kasstroomoverzicht zo belangrijk voor de beeldvorming bij een onderneming? Veel ondernemers neigen ernaar om enkel te kijken naar het bedrijfsresultaat. Zodra hier positieve cijfers worden gedraaid is het vaak voldoende. Toch mag een kasstroomoverzicht bij de beoordeling van een onderneming niet ontbreken.

Verschil resultaat en cashflow

Om het belang te onderstrepen is het goed om het fundamentele verschil tussen het resultaat en cashflow te kennen. Resultaat is puur een boekhoudkundig begrip. Het vloeit in een bepaald periode voort uit berekeningen in de boekhouding waarbij bepaalde rekenregels worden toegepast. Cashflow daarentegen is de realiteit die op het banksaldo te zien is.

Voorbeeld

Vaak merk ik, dat ondernemers ervan overtuigd zijn, dat een goed resultaat automatisch leidt tot een gezonde geldstroom. In de praktijk zie je dat dit inderdaad in het algemeen wel samengaat, maar dit hoeft niet altijd het geval te zijn. Een ondernemer kan bijvoorbeeld wel een hoge omzet hebben, maar als zijn debiteuren slecht betalen, dan loopt hij toch het risico dat zijn eigen crediteuren op een gegeven moment wel aan de bel hangen, terwijl er geen ruimte is om alle betalingen uit te voeren. In dit voorbeeld bestaat bij het resultaat wel een positief beeld, maar in het kasstroomoverzicht is dit wel even anders. Er komt dan op enig moment namelijk te weinig binnen om aan de overige verplichtingen te kunnen voldoen.

Met alle gevolgen van dien, want daardoor worden leveranciers argwanend. Zij worden scherper op leveringen en betalingen, waarna het alleen maar lastiger wordt om te handelen. Tegelijkertijd bestaat ook de kans dat banken (of andere financiers) wat anders naar de onderneming gaan kijken als ze merken dat er liquiditeitsproblemen bestaan. Wat ik maar wil aangeven: in de meest erge gevallen kan het in zulke gevallen zelfs uitdraaien op een faillissement terwijl er in principe toch sprake was van een goede omzet en mogelijk een goed resultaat…

Kasstroomoverzicht verduidelijkt liquide situatie

Vandaar dat een onderneming niet alleen beoordeeld moet worden op een balans en een resultaatrekening. Ook een kasstroomoverzicht is essentieel in de beoordeling. Niet in de laatste plaats ook voor de ondernemer zelf overigens. Een kasstroomoverzicht geeft aan, wat er werkelijk gebeurt in een onderneming. En het mooie is: er kan niet veel worden gestuurd in deze cijfers. Het beeld komt tot stand zoals het ook daadwerkelijk is. In een kasstroomoverzicht geef je aan hoe de financiële positie tot stand is gekomen op basis van inkomsten en uitgaven. In combinatie met de te verwachten inkomsten en uitgaven geeft het een helder beeld van de liquide situatie op enig moment. Hieruit kan je het reilen en zeilen van een onderneming goed aflezen. Het geeft in de eerste plaats natuurlijk aan of het wel goed gaat, maar het legt tegelijkertijd ook de zwakke plekken bloot.

Bij een kasstroomoverzicht heb je precies in beeld wat er onderweg gebeurt!
Bij een kasstroomoverzicht heb je precies in beeld wat er onderweg gebeurt!
Kasstroomoverzicht geeft inzicht wat er gebeurt

Regelmatig tips, nieuws en gratis advies ontvangen

Vind je de informatie op deze site interessant? Regelmatig kom ik met tips en gratis advies. Wil je deze ontvangen meld je dan nu aan.

>> Ik wil graag je nieuwsbrief en blogartikelen ontvangen

PS: Je ontvangt geen SPAM. Daar houd ik zelf ook niet van!

Shares