"<yoastmark

Door middel van benchmarking wil je leren van anderen. Hoe komt het toch dat het gras bij de buren altijd groener lijkt? Aan deze vraag zitten twee interessante aspecten. Ten eerste is het namelijk de vraag of het gras bij de buren daadwerkelijk groener is. Vervolgens geldt dan natuurlijk nog de vraag: als het gras daadwerkelijk groener is, hoe komt dat dan? Hoe krijgt de buurman dit voor elkaar?

Verschillen waarnemen

Het antwoord op deze vragen is simpel te verkrijgen: onderzoeken. Het is zeker zinvol om de cijfers van concurrenten (collega’s) te gebruiken bij bedrijfsvergelijking. Na de analyse en de vergelijking van je eigen cijfers met die van andere soortgelijke bedrijven zie je snel de sterke en zwakke punten van je eigen onderneming.

Waar sta je met je bedrijf ten opzichte van je collega? En als je verschillen waarneemt, wil je de oorzaak van de verschillen achterhalen. Je gaat onderzoeken hoe het komt dat iemand ergens een beter resultaat haalt; je gaat onderzoeken wat hij of zij anders doet.

Benchmarking

Bedrijfsvergelijking en  Benchmarking worden vaak in één adem genoemd. Benchmarking betekent eigenlijk ‘leren van de besten’. Daarbij richt een ondernemer zich op concurrenten/collega’s die toonaangevend zijn. Het doel ervan is vaak om de productiviteit van de eigen onderneming te verhogen en/of de kosten te verlagen.

In een bedrijfsvergelijking zoek je als ondernemer een referentiepunt waaraan je je eigen kengetallen spiegelt. De kunst is om een goed referentiekader vast te stellen. Benchmarking is namelijk niet een eenmalig iets. Het is een proces, waarmee je continu bezig blijft. Het is een gestructureerd leerproces waarmee je doorlopend de eigen prestaties verbetert. In dit leerproces gaat het erom indicatoren te meten en te vergelijken. Door je eigen onderneming voortdurend te vergelijken met anderen doe je nieuwe ideeën op. Hoe kan je in de onderneming verbeteringen doorvoeren? Of hoe verwerf je op een bepaald vlak een betere positie?

Interne en externe benchmarking

Wat ga je nu precies vergelijken? Benchmarking speelt zich op verschillende vlakken in de onderneming af. Bij externe benchmarking ben je gefocust op de vergelijking van prestaties en activiteiten met die van de concurrentie/collega’s. Bij interne benchmarking daarentegen vergelijk je processen of medewerkers binnen één organisatie. Waarom gaan bepaalde dingen op de ene locatie minder efficiënt dan op de andere? Hoe kunnen we efficiency en werkstromen verbeteren? Of op welk niveau zit je met de overheadkosten? Of met de voorraden? Hoe staat het met het debiteurenbeheer?

Maar ook op strategisch niveau kun je gaan vergelijken met anderen. Wat is de omvang van mijn bedrijf? En wat is de groeipotentie? Hoe staat het met de innovatiekracht?

Jaarrekeningen (of andere kengetallen) van concurrerende ondernemingen zijn niet altijd voorhanden. Branchecijfers zijn mogelijk een goed alternatief. Kengetallen uit de branche zijn gemiddelden. Hieruit kan waardevolle informatie worden gehaald over hoe de eigen onderneming ervoor staat in vergelijking met de gehele branche. Het gaat er in dit geval in eerste instantie om dat je een goed referentiepunt vaststelt. Voorbeelden van zulke kengetallen voor de agrarische sector vind je bij het LEI (KWIN Veehouderij en Binternet).

Drie stappen

Op welk vlak je ook gaat vergelijken, samengevat komt het bij benchmarking neer op de volgende drie stappen:

  1. Het vergelijken van de eigen processen en/of prestaties met die van anderen.
  2. Het analyseren van de verschillen tussen de diverse processen en/of prestaties.
  3. Het verbeteren aan de hand van verworven informatie.

Stap 3 misten we nog in de eerste alinea’s. Het is leuk om te weten dat er verschillen bestaan en hoe deze tot stand komen. Je hebt hier alleen niks aan als je er verder niets mee doet. Dit blijkt vaak nog de lastigste stap te zijn voor ondernemers. Eigenlijk niet logisch. Want net nu je zo lekker bezig geweest bent met onderzoek naar verbetering van resultaat, zou je denken dat je maatregelen voor verbetering ook zo snel mogelijk wilt uitvoeren.

In veel gevallen zetten ondernemers wel een eerste stap. Maar dan vergeten we daarna weer te bekijken wat het effect is geweest. Of je leunt weer te gemakkelijk achterover. De vraag is immers opgelost.

Evalueren en bijsturen

Iedere onderneming moet eigenlijk een ondernemingsplan opstellen om haar voortbestaan op de lange termijn te verzekeren. Je formuleert doelstellingen, die je vertaalt in plannen voor de komende vijf jaar (strategische planning) en voor het komende jaar (operationele planning). Hoe voorkom je nou dat het plan ergens in een la verdwijnt? Maak gewoon een controlepaneel waarop je kan aflezen waar het op cruciale punten goed of fout gaat. Deze kritieke prestatie indicatoren vormen het uitgangspunt van de benchmarking.

Als er begrote cijfers aanwezig zijn, dan kun je je werkelijke cijfers vergelijken met je normen. Die heb je vastgesteld op basis van je doelstellingen. Verschillen leiden tot oplichten van ‘lampjes’ op het controlepaneel. Op basis hiervan stuur je systematisch bij. Doelstellingen realiseer je daardoor in de toekomst beter, sneller en nauwkeuriger.

Bedrijfsblindheid

Een goede vraag die je jezelf eigenlijk regelmatig moet stellen is: haal ik eruit wat erin zit? Wanneer je zelf je onderneming observeert en beoordeelt, speelt ongewild een stukje bedrijfsblindheid. Ondernemers zijn zo één met de onderneming, dat afwijkingen niet meer opvallen. Sommige vanzelfsprekendheden worden eigen normen waaraan je gemakshalve blijft vasthouden. De kunst is om deze blinde vlekken op te sporen door benchmarking. Door je open te stellen voor veranderingen kun je wellicht slagen maken naar verbetering. Wees daartoe kritisch, maar niet huiverig. Stel je bij het maken van de bedrijfsanalyse gerust de vraag: Hoe kan het nog beter? Maak daarbij gebruik van een gestructureerde aanpak, zodat je continu in beeld hebt waar je mee bezig bent. Van de strategische planning tot en met het optimaliseren van je bedrijfsvoering en kostenbeheersing.

 

Het gras bij de buren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Regelmatig tips, nieuws en gratis advies ontvangen

Vind je de informatie op deze site interessant? Regelmatig kom ik met tips en gratis advies. Wil je deze ontvangen meld je dan nu aan.

>> Ik wil graag je nieuwsbrief en blogartikelen ontvangen

PS: Je ontvangt geen SPAM. Daar houd ik zelf ook niet van!

Shares