Onderdelen van een goed bedrijfsplan:

In een goed bedrijfsplan dienen een aantal onderdelen sowieso aan de orde te komen. In deze korte checklist vind je de belangrijkste terug.

Ondernemer

Welke onderdelen komen voor in een goed bedrijfsplan?
Loop de onderdelen van een goed bedrijfsplan altijd even na
 • Persoonlijke gegevens: benoem hierin NAW-gegevens, geboortedatum, geboorteland en contactgegevens. Verwijs eventueel naar Linkedin.
 • Opleidingen: Geef je belangrijkste en relevante opleidingen weer.
 • (Werk)ervaring: Voor jezelf mogelijk niet zo interessant maar bij financiers en steakholders kan het vertrouwen opwekken.
 • Persoonlijke kwaliteiten
 • Persoonlijke ambities

Onderneming

 • Missie, visie en doelstellingen van de onderneming
 • Geschiedenis: geef in je bedrijfsplan aan hoe het bedrijf geworden is zoals het nu is. Heb je het overgenomen? Heb je het aangekocht? Ben je zelfstandig gestart of is het vanuit een hobby gegroeid?
 • Kerntaken
 • SWOT-analyse: geef kort weer waar je sterke en zwakke punten liggen. En daarnaast de kansen en bedreigingen. En niet te vergeten je strategische opties. Kijk voor meer informatie bij de SWOT-analyse

Markt (Marketingplan op hoofdlijnen)

 • Omschrijving bedrijfstak: Laat zien dat je goed bekend met de bedrijfstak waarin je onderneming opereert.
 • Concurrentie-analyse: Maak duidelijk dat je goed in beeld hebt met welke concurrenten je te maken hebt in de markt. En geef ook aan hoe jij je onderscheidt van je concurrenten.
 • Doelgroepen: Maak duidelijk op welke doelgroepen je focus ligt.
 • Potentiële klanten: Durf ook de potentiële klanten te benoemen. Het zal je er alleen maar meer toe aanzetten om er voldoende aandacht aan te schenken.
 • Marketingstrategie

Financieel plan

 • Financiële analyse (balans en winst- en verliesanalyse)
 • Investeringsplan: probeer een investeringsplan te onderbouwen met offertes. Houd ook rekening met tegenvallers en bijkomende kosten.
 • Financieringsplan: geef aan hoe je de investeringen wil financieren. Geef daarbij ook de inzet van eigen middelen aan.
 • Exploitatiebegroting: probeer in een exploitatiebegroting reële uitgangspunten aan te houden. Je hebt er niets aan als je later je begroting op allerlei punten moet bijstellen, terwijl je van tevoren al weet dat de uitgangspunten nauwelijks haalbaar zijn.
 • Persoonlijke begroting: Hou in de persoonlijke begroting rekening met je persoonlijke levensomstandigheden op dit moment maar ook in de nabije toekomst.
 • Liquiditeitsprognose
Meteen aan de slag?

Regelmatig tips, nieuws en gratis advies ontvangen

Vind je de informatie op deze site interessant? Regelmatig kom ik met tips en gratis advies. Wil je deze ontvangen meld je dan nu aan.

>> Ik wil graag je nieuwsbrief en blogartikelen ontvangen

PS: Je ontvangt geen SPAM. Daar houd ik zelf ook niet van!